JINONICKÁ SONÁTA

Soutěžní kategorie

Kategorie I – umělecký přednes prózy a poezie (sólový)
a) soutěžící do 35 let
b) soutěžící nad 35 let; v rámci této věkové skupiny má přehlídka charakter národní přehlídky

Kategorie II – zpívaná poezie

Kategorie III – autorský přednes
a) umělecký přednes
b) zpívaná poezie (písničkáři)

Kategorie IV – divadlo poezie (umělecký přednes 2 a více osob)

Soutěžní podmínky

  • Soutěžními jazyky jsou čeština a slovenština.
  • Délka vystoupení v kategoriích I, II a III je 8—15 minut, v kategorii IV 25 minut.
  • V rámci kategorie I „umělecký přednes“ je věková skupina nad 35 let národní přehlídkou.
  • Lektorský sbor přehlídky stanoví v jednotlivých kategoriích pořadí na prvních třech místech, vedle toho může udělit čestná uznání a soutěžícím, kteří předvedli zvlášť vynikající výkon, může udělit titul „laureát Jinonické sonáty“.